Sosyal bilim nedir?

Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı

Sosyal bilim kelimesinin ingilizcesi

n. soft science
n. liberal arts

İlgili olabilecek başlıklar

Sos nedir?
Sosyal bilimler nedir?